Chronische depressie

platform voor patiënten en naasten

Kinderen

Het verschil tussen dysthymie bij kinderen of volwassenen uit zich in de uitingsvorm. Daar waar volwassenen neerslachtig zijn, zijn  kinderen en pubers vaak  prikkelbaar. De duur is korter, bij kinderen moet de periode ten minste één jaar duren.

Meisjes trekken zich vaak in zich zelf terug. Zij worden stil, somber of bang. Jongens overschreeuwen hun somberheid juist vaak. Zij zoeken vaak afleiding in feesten, drank en drugs, onveilige seks en worden soms zelf crimineel. Als je kind een stemmingsstoornis hebt, lijdt haar of zijn dagelijkse leven daar vaak onder. Het kan minder goed gaan op school doordat je kind steeds moe is. En als het kind somber is, heeft dat invloed op haar of zijn sociale leven.

Bij kinderen komt dysthymie stoornis soms samen met ADHD, gedrags- of leerstoornissen, angststoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Symptomen bij kinderen zijn onder andere:

  • Prikkelbaarheid
  • Gedragsproblemen
  • Slechte schoolprestaties
  • Pessimistische houding
  • Slechte sociale vaardigheden
  • Laag gevoel van eigenwaarde

facebook

facebook
volg ons: